Tuyển dụng

Để đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Robot TOSY cần tuyển dụng một số vị trí công việc như sau:

Stt Vị trí tuyển dụng Số lượng Email nhận hồ sơ
1 International Sales Account Manager 03 hr04@tosy.com
2 Kĩ sư điện tử 05 hr24@tosy.com
3 Trợ lý điện tử 03 hr24@tosy.com
4 Kĩ sư thiết kế Khuôn 02 hr14@tosy.com
5 Thiết kế đồ họa 3D 01 hr12@tosy.com
6 Nhân viên bóc tách bản thiết kế nội thất 01 hr12@tosy.com
7 Phụ trách Phòng Logistics 01 hr19@tosy.com
8 Chuyên viên An toàn lao động 01 hr25@tosy.com
9 Chuyên viên Phòng Tiêu chuẩn 01 hr25@tosy.com